Bakla Sardinia

Ang Sardinia ay isang malaking isla ng Italy na sikat sa mga dalampasigan at asul na tubig nito.