Bakla Gothenburg

Bakla Gothenburg

Ang ika-2 pinakamalaking lungsod ng Sweden, ang Gothenburg ay tahanan ng mga magagandang kanal, magagandang restaurant, at nakakarelaks na vibe. Co-host ng EuroPride 2018 gay festival.