Bakla Shenzhen

Ang Shenzhen ay isa sa pinakamayamang lungsod ng China, na may mga skyscraper na dapat hangaan, mga lugar na mamili at mga kultural na pasyalan upang bisitahin.

深圳是中国其中一个富裕的城市,拥有许多高楼大厦,购物区和文化景点共炢。