Bakla Ecuador

Bakla Ecuador

Ang Ecuador ay bansang may mga dramatikong tanawin, mula sa Amazon hanggang sa Andes. Ito ay sikat sa mga isla ng Galapagos. Ang Ecuador ay may maliit na gay scene na nakasentro sa paligid ng Quito.