Bakla Bermuda

Bakla Bermuda

Ang Bermuda ay isang teritoryo sa ibayong dagat ng Britanya sa Karagatang Atlantiko. Na-legalize ang gay marriage noong 2017, kalaunan ay ipinagbawal at pagkatapos ay ibinalik. Nag-host ang Bermuda ng una nitong Gay Pride event noong 2019. Isa itong lugar na konserbatibo sa kultura kaya pinapayuhan ang pagpapasya sa mga pampublikong lugar.