Gay Malaysia

Gay Malaysia

Ang Malaysia, isang melting pot ng mga lahi at relihiyon, ay nag-aalok sa mga manlalakbay ng maluwag, mainit at magiliw na pagtanggap.