Bakla Guangzhou

Bakla Guangzhou

Gateway sa Southern China. Tuklasin ang kakaibang kumbinasyon ng luma at bago, at umuunlad na gay scene ng Guangzhou.来探索位于中国南部的广州,并体验它那独特的新旧交错,澎湃的同志圈子。