varna, construction

Varna Gay Bar

Ang nag-iisang gay bar ng Varna, ang Little Angels, ay sarado na. Bumalik dito sa hinaharap para makita kung mas bukas!

May mali ba tayo?

May nawawala ba tayong bagong venue o may negosyong sarado na? O may nagbago at hindi pa natin na-update ang ating mga pahina? Mangyaring gamitin ang form na ito upang ipaalam sa amin. Pinahahalagahan namin ang iyong puna.

Aklat A Travel Gay Inaprubahang Hotel